2 Ревизии (f8dbc0734dc160df8c8dee85cfcf85396e5740cc)

Автор SHA1 Съобщение Дата
  Heiko Schocher 4cf4600f25 test, tools: update tbot documentation преди 5 години
  Heiko Schocher 334a994a3c test, tools: introduce tbot README преди 5 години