Преглед на файлове

reform2: add config file

tags/2020-06-01
mntmn преди 9 месеца
родител
ревизия
dfded62ee7
променени са 1 файла, в които са добавени 1335 реда и са изтрити 0 реда
  1. +1335
    -0
      mntreform-config

+ 1335
- 0
mntreform-config
Файловите разлики са ограничени, защото са твърде много
Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис