Переглянути джерело

make_boundary: for imx8mm/imx8mq make flash.bin here, imx-mkimage no longer needed

Signed-off-by: Troy Kisky <troy.kisky@boundarydevices.com>
tags/2020-06-01
Troy Kisky 1 рік тому
джерело
коміт
7c9479ae43
1 змінених файлів з 3 додано та 31 видалено
  1. +3
    -31
      make_boundary

+ 3
- 31
make_boundary Переглянути файл

@@ -27,38 +27,10 @@ for board in $boards ; do
read line;
else
if [ "${ARCH}" == "arm64" ] ; then
source configs/${board}_defconfig ;
DDR_MB=${CONFIG_SYS_EXTRA_OPTIONS/*DDR_MB=/}
DDR_MB=${DDR_MB/,*}
if [ ${DDR_MB} == 2048 ] ; then
sz=2g
elif [ ${DDR_MB} == 3072 ] ; then
sz=3g
elif [ ${DDR_MB} == 4096 ] ; then
sz=4g
else
sz=2g
numfailures=`expr $numfailures + 1`;
echo -e "\n\n\n!!!!!!!! build failure for $board !!!!!!!!!!!!\n\n";
fi
if [[ ${CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE} =~ "imx8mm" ]]; then
SOC=iMX8MM
ext=nohdmibin
else
SOC=iMX8MQ
ext=hdmibin
fi

cd ../imx-mkimage ;
UBOOT_PATH=${WORKSPACE} UBOOT_DTB=${CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE}.dtb ./make_boundary.sh ${sz};
cp -v iMX8M/u-boot-lpddr4-${SOC}-${sz}.${ext} ${savedir}/u-boot.${board} ;
cd - ;
make flash.bin -j4
cp -fv flash.bin ${savedir}/u-boot.${board} ;
ls -l ${savedir}/u-boot.${board};
mkdir -p ${savedir}/${board}
cp -fv arch/arm/dts/${CONFIG_DEFAULT_DEVICE_TREE}.dtb ${savedir}/${board}/
cp -fv spl/u-boot-spl.bin ${savedir}/${board}/;
cp -fv u-boot.bin ${savedir}/${board}/;
cp -fv u-boot-nodtb.bin ${savedir}/${board}/;
cp -fv u-boot.bin ${savedir}/u-boot.bin.${board};
else
cp -fv u-boot.imx $savedir/u-boot.${board};
ls -l $savedir/u-boot.${board};


Завантаження…
Відмінити
Зберегти