Преглед на файлове

build.sh: use max procs to build

tags/2020-06-01
mntmn преди 9 месеца
родител
ревизия
4e3c76d868
променени са 1 файла, в които са добавени 1 реда и са изтрити 1 реда
  1. +1
    -1
      build.sh

+ 1
- 1
build.sh Целия файл

@@ -3,4 +3,4 @@
export CROSS_COMPILE=aarch64-linux-gnu-
export ARCH=arm

make flash.bin
make -j$(nproc) flash.bin

Зареждане…
Отказ
Запис