Преглед на файлове

bl31-iMX8MM.bin/bl31-iMX8MQ.bin: initial addition

Signed-off-by: Troy Kisky <troy.kisky@boundarydevices.com>
tags/2020-06-01
Troy Kisky преди 1 година
родител
ревизия
1d2c7a87e4
променени са 2 файла, в които са добавени 0 реда и са изтрити 0 реда
  1. Двоични данни
     
  2. Двоични данни
     

Двоични данни
Целия файл


Двоични данни
Целия файл


Зареждане…
Отказ
Запис