MNT public media/press material licensed CC-BY-SA 4.0 if not specified otherwise. Press contact: sosat@mntre.com
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
mntmn e3911be1eb
update README
3 miesięcy temu
company Dateien hochladen nach „company“ 3 miesięcy temu
product-mnt-reform populate with product images 3 miesięcy temu
product-mnt-zz9000 add some folders 3 miesięcy temu
LICENSE Initial commit 3 miesięcy temu
README.md update README 3 miesięcy temu

README.md

MNT Research Media Repository

MNT Research GmbH public media/press material.

All material except the MNT brand symbol itself is licensed CC-BY-SA 4.0 if not specified otherwise.

The MNT brand symbol is a registered trademark (DPMA 30 2020 215 414) of MNT Research GmbH. All rights reserved.

All material is copyright 2020 MNT Research GmbH.

The following renders are copyright 2020 Paul Klingberg and require attribution to Paul Klingberg:

  • Reform_Keyboard_front.jpg
  • Reform_Keyboard_top.jpg
  • Reform_Beauty_CAS2.jpg
  • Reform_Beauty_exploded.jpg
  • Reform_Bottom2_closed.jpg
  • Reform_Bottom_opened.jpg
  • Reform_Beauty_exploded.jpg
  • Reform_Top.jpg
  • Reform_Top_closed.jpg

Press contact: sosat@mntre.com