Scheme playground.
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 
Lukas F. Hartmann 998993a5ee README fixes 5 dagar sedan
README.md README fixes 5 dagar sedan
build.sh draw actual pixels from scheme world 5 dagar sedan
init.scm draw actual pixels from scheme world 5 dagar sedan
interscheme.c draw actual pixels from scheme world 5 dagar sedan

README.md

Interscheme

A pixel graphics and sound playground using SDL2 and chibi-scheme.

WIP.

See also: http://synthcode.com/scheme/chibi/#h3_QuickStart

Build

First, build and install chibi-scheme:

git clone https://github.com/ashinn/chibi-scheme.git
cd chibi-scheme
make -j$(nproc)
sudo make install

This will yield libchibi-scheme.so in /usr/local/lib and /usr/local/include/chibi header files. You might need to do ldconfig /usr/local/lib once.

It will also make a scheme REPL called chibi-scheme.

Then, in this here repo:

./build.sh

Run

Edit init.scm to your liking.

./interscheme