Scheme playground.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
To repozytorium jest zarchiwizowane. Możesz wyświetlać pliki i je sklonować, ale nie możesz do niego przepychać zmian lub otwierać zgłoszeń/Pull Requestów.
 
 
 

4 wiersze
96 B

  1. gcc -g -o interscheme interscheme.c tone.c \
  2. -lchibi-scheme -lSDL2 -lSDL2_mixer -lSDL2_gfx